Due to recent events, you can now leave online condolences with each obituary posted on the Kutis Funeral Home website. COVID-19 Funeral Assistance – FEMA is now helping those that have lost a loved one from COVID-19. Click HERE to review the information on eligibility and requirements on the COVID-19 Funeral.

Huynce-e1633039795298

In Loving Memory

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Phục Sinh, gia đình chúng con trân trọng kính báo Mẹ, Bà của chúng con là:

C bà: ANNA HUNH TH THANH

Sinh Ngày: 15/06/1927 tại Bình Định Việt Nam

Đã được Chúa gọi về lúc 12:30 chiều ngày 28/09/ 2021 tại St. Louis, MO 63116

Hưởng thọ 94 tuổi

Linh cửu được quàn tại Kutis Funeral 10151 Gravois Rd, St. Louis, MO 63123

CHƯƠNG TRÌNH TANG L

 Thứ Sáu ngày 8 tháng 10, 2021

9am – 9pm: Thăm viếng và cầu nguyện

  • 5pm cùng ngày Thánh Lễ cầu nguyện và phát tang

 

Thứ Bảy ngày 9 tháng 10, 2021

 

  • 8am – 10:30am: Thăm viếng và cầu nguyện
  • 11:30am: Thánh lễ an táng tại thánh đường  Giáo Xứ Chúa Phục Sinh 3900 Meramec St, St. Louis, MO 63116

Linh cửu an táng tại nghĩa trang Park Lawn Cemetery 1800 Lemay Ferry Rd, St. Louis, MO 63125

Trong lúc tang gia bối rối không tránh khỏi những thiếu xót.

Kính xin qúi vị niệm tình tha thứ.

Tang gia đồng kính báo.

Gia đình xin miễn phúng điếu.

Condolences

Leave a Comment